Scroll to top

TECHNOLÓGIA STAVANIA

Základom dodávky technológie sú < šnúrové reťazové automatické stavače kolkov BSK 99. Lineárny pohon zabezpečuje elektromotor ovládaný frekvenčným meničom. Umožňuje plynulý chod, zmenu rýchlosti pri stavaní a brzdenie, ktoré sa využíva pri ukľudňovaní kolkov a pri ich rozmotávaní.

Elektronicky riadiaci systém zabezpečuje plne automatický chod stroja. Okrem základných funkcii – stavanie kolkov, snímanie spadnutých kolkov, zachytávanie kolkov v dorážke, obsahuje špeciálny rozmotávací program pre automatickú zmenu smeru chodu, rýchlosti a výšky kolkov v rozmotávacom cykle. Minimalizuje tým potrebu ručného rozmotávania v strojovni, ktoré je hlavnou nevýhodu oproti bezšnúrovým strojom.

Riadiaci systém zariadenia má vlastné diagnostické funkcie pre identifikáciu prípadných porúch, ďalej má evidenciu pracovných cyklov pre sledovanie vyťaženia stroja  a dodržiavanie servisných intervalov.

Z ekonomického hľadiska rolex replica italia je zariadenie charakteristické nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu. Nevyžaduje špeciálne nároky na obsluhu.