Scroll to top

KONŠTRUKCIA DRÁH

 Pre inštaláciu 2-dráh pre bowling je potrebný priestor 3,5×26 m. Je to čistý technický priestor bowlingu bez zázemia pre hráčov(sedenia) a prístupu obsluhy k zariadeniu.  Väčší počet dráh, predstavuje vždy násobok uvádzaného rozmeru. Dráhy,replicareps ktoré dodávame sú realizované na nosnej  konštrukcii z dreva a  veľkoplošných materiálov. Konštrukcia dráh je celá uložená na odhlučnených nivelačných prvkoch.

      Výška nosnej konštrukcie je v intervale 170-400mm. Závisí od priestorových možností daného objektu a spôsobu akým sa guľa vracia späť k hráčovi. V prípade zvýšených nárokov na elimináciu vibrácií a odhlučnenie je možné celé teleso dráh oddeliť od stavebnej konštrukcie objektu, v ktorom je bowling inštalovaný.

      Funkčný povrch dráh tvoria HPL-dosky s UV efektom od renomovaných výrobcov doplnené o príslušenstvo (žliabky, bumpre). Súčasťou dodávky je aj masking čelnej steny v UV-prevedení. V  prípade záujmu dodávame aj grafickú úpravu celého interiéru.