Základom dodávky technológie sú < šnúrové reťazové automatické stavače kolkov BSK 99.Replique Montre Lineárny pohon zabezbečuje elektromotor ovládaný frekvenčným meničom. Umožňuje plynulý chod, zmenu rýchlosti pri stavaní a brzdenie, ktoré sa využíva pri ukľudňovaní kolkov a pri ich rozmotávaní.

Elektronicky riadiaci systém zabezpečuje plne automatický chod stroja.Okrem základných funkcii - stavanie kolkov, snímanie spadnutých kolkov, cheap nike air max 90zachytávanie kolkov v dorážke, obsahuje špeciálny rozmotávací program pre automatickú zmenu rolex imitacion smeru chodu,rýchlosti a výšky kolkov v rozmotávacom cykle. Minimalizuje tým potrebu ručného rozmotávania v strojovni,ktoré je hlavnou nevýhodu oproti bezšnúrovým strojom.

Riadici systém zariadenia má vlastné cheap nike air max diagnostické funkcie pre identifikáciu prípadných porúch, ďalej má evidenciu pracovných cyklov pre sledovanie vyťaženia stroja  a dodržiavenie servisných intervalov.

Z ekonomického hľadiska je zariadenie charakteristické nizkymi nákladmi na prevádzku a údržbu. Nevyžaduje špeciálne nároky na obsluhu.