Základom dodávky technológie sú < šnúrové reťazové automatické stavače kolkov BSK 99.Replique Montre Lineárny pohon zabezbečuje elektromotor ovládaný frekvenčným meničom. Umožňuje plynulý chod, zmenu rýchlosti pri stavaní a brzdenie, ktoré sa využíva pri ukľudňovaní kolkov a pri ich rozmotávaní.

Elektronicky riadiaci systém zabezpečuje plne automatický chod stroja.Okrem základných funkcii - stavanie kolkov, snímanie spadnutých kolkov, best replica watches zachytávanie kolkov v dorážke, obsahuje špeciálny rozmotávací program pre automatickú zmenu rolex imitacion smeru chodu,rýchlosti a výšky kolkov v rozmotávacom cykle. Minimalizuje tým potrebu ručného rozmotávania v strojovni,ktoré je hlavnou nevýhodu oproti bezšnúrovým strojom.

Riadici systém zariadenia má vlastné diagnostické funkcie pre identifikáciu prípadných porúch, ďalej má evidenciu pracovných cyklov pre sledovanie vyťaženia stroja  a dodržiavenie servisných intervalov.

Z ekonomického hľadiska je zariadenie charakteristické nizkymi nákladmi na prevádzku a údržbu. Nevyžaduje špeciálne nároky na obsluhu.